Bohdziewicz , J. (2021). Transfiguracja – Piękna złośnica Jacques’a Rivette’a w świetle mimo-sekularnej myśli o filmie i mediach światłowodowych. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 95–118. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.05