Czaja , J. (2021). W poszukiwaniu hierofanii – o filmie Góra Sulejmana Jelizawiety Stiszowej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), 201-216. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.10