Prusinowski, P. (2012). Automatyzm ludzkiej egzystencji w filmie "Dom" Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 10(19), 105-109. https://doi.org/10.14746/i.2012.19.11