Domalewski, A. (2013). Analiza gatunkowo-estetyczna „Pomostu” Chrisa Markera. Interpretacja filmu jako przykładu „kina możliwego”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 12(21), 207–217. https://doi.org/10.14746/i.2013.21.15