Mróz, K. (2013). Zmiany percepcji w wyniku oddziaływania nowych mediów i nowych modeli odbioru dzieła filmowego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 13(22), 242-251. https://doi.org/10.14746/i.2013.22.15