Smoleń, M. (2013). Studia Filmowe „Wir” i „Kronika”, czyli kilka uwag na temat produkcji filmów dokumentalnych po 1989 roku. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 13(22), 59–72. https://doi.org/10.14746/i.2013.22.04