Giza, B., & Wenzel, M. (2023). Rodzima klasyka filmowa w świadomości zbiorowej polskich widzów. Opinie Polaków o polskich filmach i ich postawy wobec polskiej produkcji filmowej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 32(41), 237–256. https://doi.org/10.14746/i.2022.41.14