Jazdon, M. (2009). O adaptacji filmowej opowiadania Zofii Nałkowskiej "Przy torze kolejowym". Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 141–149. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.11