Śliwińska, A. (2009). Wariacje jazzowe w kinie "młodych gniewnych". Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 205–210. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.16