Makuch, S. (2023). Rola regulacji prawnych w kształtowaniu treści gier i mechanizmów ich promocji na przykładzie wybranych zagadnień ochrony konsumentów. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 33(42), 163–173. https://doi.org/10.14746/i.2023.33.42.11