Sławnikowski, W. (2023). Filmowość Marii Antoniego Malczewskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 34(43), 283–298. https://doi.org/10.14746/i.2023.34.43.18