Lipowski, W. (2009). Refleksy na powierzchni klosza. Otwórczości filmowej Kornela Filipowicza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), 308–313. https://doi.org/10.14746/i.2009.13.14.23