Kubiński, P. (2015). Bergman vs. Batman. Chwyt technicznej deziluzji w grach wideo na tle praktyk literackich i filmoznawczych. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 113–123. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.09