Trzęsowski, L. (2015). Wycieczka w nieznane. Rozmowa z Lechosławem Trzęsowskim, operatorem filmowym, autorem zdjęć do szkolnych etiud Krzysztofa Kieślowskiego "Urząd" (1966) i "Koncert życzeń" (1967). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), 255-264. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.20