Czaja, J. (2015). W poszukiwaniu śladów przeszłości – komiks jako medium małej i wielkiej historii (przykład powieści graficznych Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz Jérémiego Dresa i Zaduszki Rutu Modan). Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 139–150. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.12