Pietrzak, M. (2015). Odwrót bohaterów. Śmierć syjonistycznego mitu Masady w fi lmie Twierdza Beaufort Josepha Cedara. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 151–159. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.13