Kozłowski, M. (2015). Świat przed Zagładą. Tajemnica istnienia archiwalnego obrazu filmowego we współczesnej strukturze filmowej na przykładzie filmu Po-lin. Okruchy pamięci Jolanty Dylewskiej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 225–235. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.20