Zwierzchowski, P. (2015). Ludzie (z) Nowej Huty. O dwóch filmach Kazimierza Karabasza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 291-298. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.26