Sitkiewicz, P. (2015). Uczony i czarodziej. Zmienne koleje losu mistrza Starewicza. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), 304–311. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.28