ROJEK, P. (1). „Przemalujemy wszystko”. Opowiadanie kolorem we Fragmentach Agnieszki Woszczyńskiej. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 18(27), 235-246. https://doi.org/10.14746/i.2016.27.17.