Jazdon, M. (2017). Dokumentarzyści i krytyk. Zygmunt Kałużyński a dokumentaliści „nowej zmiany”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), 15–46. https://doi.org/10.14746/i.2017.29.2