Mąka-Malatytńska, K. (2014). Parodie, trawestacje, uwertury – znaczenie zabiegów stylizacyjnych w szkolnych etiudach Marka Piwowskiego. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), 129–141. https://doi.org/10.14746/i.2014.23.13