MAKUCH, Szymon. Rola regulacji prawnych w kształtowaniu treści gier i mechanizmów ich promocji na przykładzie wybranych zagadnień ochrony konsumentów. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, [S. l.], v. 33, n. 42, p. 163–173, 2023. DOI: 10.14746/i.2023.33.42.11. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/38609. Acesso em: 21 cze. 2024.