SZCZEPAŃSKI, T. Z dziejów francuskiej debaty o kinie stalinowskim. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, v. 18, n. 27, p. 33-62, 11.