Skowronek, Bogusław. 2020. „Warstwa Werbalna ścieżki dźwiękowej Jako Element współbudowania Przestrzeni W Filmie”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 27 (36), 215–223. https://doi.org/10.14746/i.2020.36.14.