Kolasińska-Pasterczyk, Iwona. 2021. „Filmowe Reprezentacje Ostatniej Wieczerzy Jako Locus Theologicus (trzy Wizje Biblijnej Sceny)”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 30 (39), 27-45. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.02.