Kłys , Tomasz. 2021. „Abel Gance Po Trzykroć oskarża: Metafizyka I Apokaliptyczna Wyobraźnia W służbie Pacyfizmu”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 30 (39):67-94. https://doi.org/10.14746/i.2021.39.04.