Mróz, Karolina. 2013. „Zmiany Percepcji W Wyniku oddziaływania Nowych mediów I Nowych Modeli Odbioru dzieła Filmowego”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 13 (22), 242-51. https://doi.org/10.14746/i.2013.22.15.