Giza, Barbara, i Michał Wenzel. 2023. „Rodzima Klasyka Filmowa W świadomości Zbiorowej Polskich widzów. Opinie Polaków O Polskich Filmach I Ich Postawy Wobec Polskiej Produkcji Filmowej”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 32 (41):237-56. https://doi.org/10.14746/i.2022.41.14.