Makuch, Szymon. 2023. „Rola Regulacji Prawnych W kształtowaniu treści Gier I mechanizmów Ich Promocji Na przykładzie Wybranych Zagadnień Ochrony konsumentów”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 33 (42):163-73. https://doi.org/10.14746/i.2023.33.42.11.