Sławnikowski, Wojciech. 2023. „Filmowość Marii Antoniego Malczewskiego”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 34 (43):283-98. https://doi.org/10.14746/i.2023.34.43.18.