Trzęsowski, Lechosław. 2015. „Wycieczka W Nieznane. Rozmowa Z Lechosławem Trzęsowskim, Operatorem Filmowym, Autorem zdjęć Do Szkolnych Etiud Krzysztofa Kieślowskiego "Urząd" (1966) I "Koncert życzeń" (1967)”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 16 (25), 255-64. https://doi.org/10.14746/i.2015.25.20.