Zwierzchowski, Piotr. 2015. „Ludzie (z) Nowej Huty. O dwóch Filmach Kazimierza Karabasza”. Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 17 (26), 291-98. https://doi.org/10.14746/i.2015.26.26.