Powierska, A. (2018) „Życie animowane. Autyzm opowiadany, rysowany, doświadczany”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 21(30), s. 99–110. doi: 10.14746/i.2017.30.08.