Przybysz, H. (2019) „Artysta jako nieświadomy neurobiolog. Filmoznawczo-neurokognitywistyczna analiza myśli Hugo Münsterberga i Lwa Kuleszowa”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 25(34), s. 137-147. doi: 10.14746/i.2019.34.08.