Skowronek, B. (2020) „Warstwa werbalna ścieżki dźwiękowej jako element współbudowania przestrzeni w filmie”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 27(36), s. 215–223. doi: 10.14746/i.2020.36.14.