Kolasińska-Pasterczyk, I. (2021) „Filmowe reprezentacje ostatniej wieczerzy jako locus theologicus (trzy wizje biblijnej sceny)”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), s. 27-45. doi: 10.14746/i.2021.39.02.