Kłys , T. (2021) „Abel Gance po trzykroć oskarża: metafizyka i apokaliptyczna wyobraźnia w służbie pacyfizmu”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 30(39), s. 67–94. doi: 10.14746/i.2021.39.04.