Domalewski, A. (2013) „Analiza gatunkowo-estetyczna „Pomostu” Chrisa Markera. Interpretacja filmu jako przykładu «kina możliwego»”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 12(21), s. 207–217. doi: 10.14746/i.2013.21.15.