Mróz, K. (2013) „Zmiany percepcji w wyniku oddziaływania nowych mediów i nowych modeli odbioru dzieła filmowego”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 13(22), s. 242-251. doi: 10.14746/i.2013.22.15.