Jazdon, M. (2009) „O adaptacji filmowej opowiadania Zofii Nałkowskiej «Przy torze kolejowym»”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), s. 141–149. doi: 10.14746/i.2009.13.14.11.