Śliwińska, A. (2009) „Wariacje jazzowe w kinie «młodych gniewnych»”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), s. 205–210. doi: 10.14746/i.2009.13.14.16.