Sławnikowski, W. (2023) „Filmowość Marii Antoniego Malczewskiego”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 34(43), s. 283–298. doi: 10.14746/i.2023.34.43.18.