Lipowski, W. (2009) „Refleksy na powierzchni klosza. Otwórczości filmowej Kornela Filipowicza”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 7(13-14), s. 308–313. doi: 10.14746/i.2009.13.14.23.