Trzęsowski, L. (2015) „Wycieczka w nieznane. Rozmowa z Lechosławem Trzęsowskim, operatorem filmowym, autorem zdjęć do szkolnych etiud Krzysztofa Kieślowskiego "Urząd" (1966) i "Koncert życzeń" (1967)”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 16(25), s. 255-264. doi: 10.14746/i.2015.25.20.