Pietrzak, M. (2015) „Odwrót bohaterów. Śmierć syjonistycznego mitu Masady w fi lmie Twierdza Beaufort Josepha Cedara”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), s. 151–159. doi: 10.14746/i.2015.26.13.