Kozłowski, M. (2015) „Świat przed Zagładą. Tajemnica istnienia archiwalnego obrazu filmowego we współczesnej strukturze filmowej na przykładzie filmu Po-lin. Okruchy pamięci Jolanty Dylewskiej”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 17(26), s. 225–235. doi: 10.14746/i.2015.26.20.