Jazdon, M. (2017) „Dokumentarzyści i krytyk. Zygmunt Kałużyński a dokumentaliści «nowej zmiany»”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 20(29), s. 15–46. doi: 10.14746/i.2017.29.2.