Mąka-Malatytńska, K. (2014) „Parodie, trawestacje, uwertury – znaczenie zabiegów stylizacyjnych w szkolnych etiudach Marka Piwowskiego”, Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 14(23), s. 129–141. doi: 10.14746/i.2014.23.13.