[1]
. ., „Noty o autorach”, 10.14746/i, t. 21, nr 30, s. 327-330, kwi. 2018.